Bảng Màu Rèm Cuốn Lưới Văn Phòng Giá Rẻ

Dưới đây là bảng màu rèm cuốn lưới văn phòng, showroom với thiết kế dạng lưới chúng ta có thể từ bên trong nhìn thẳng ra bên ngoài được, từ bên ngoài sẽ được cản bớt tầm nhìn khi nhìn vào.

Mức độ cản sáng thấp cho nên thường dùng ở các nhà hàng, quán ăn, ở những vị trí ít chịu ánh sáng trực tiếp.

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

Mẫu rèm cuốn lưới văn phòng

 

← Bài trước Bài sau →